Xem ngày tốt xấu tháng 12 năm 2025

Xem ngày tốt xấu tháng 12 năm 2025 - Hiển thị ngày tốt và xấu trong tháng, giúp bạn có được lựa chọn chính xác nhất về ngày tốt cho mình.

Xem ngày tốt xấu các tháng khác năm 2025

Ngày tốt xấu tháng 12/2025

1
Tháng 12
Dương Lịch
12
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Hai, Ngày 1/12/2025, Âm lịch tức ngày 12/10/2025
 • Can chi: Ngày Giáp Thìn, Tháng Đinh Hợi, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Thường, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
2
Tháng 12
Dương Lịch
13
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 2/12/2025, Âm lịch tức ngày 13/10/2025
 • Can chi: Ngày Ất Tỵ, Tháng Đinh Hợi, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
3
Tháng 12
Dương Lịch
14
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Tư, Ngày 3/12/2025, Âm lịch tức ngày 14/10/2025
 • Can chi: Ngày Bính Ngọ, Tháng Đinh Hợi, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
4
Tháng 12
Dương Lịch
15
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 4/12/2025, Âm lịch tức ngày 15/10/2025
 • Can chi: Ngày Đinh Mùi, Tháng Đinh Hợi, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
5
Tháng 12
Dương Lịch
16
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Sáu, Ngày 5/12/2025, Âm lịch tức ngày 16/10/2025
 • Can chi: Ngày Mậu Thân, Tháng Đinh Hợi, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Thường, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
6
Tháng 12
Dương Lịch
17
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Bảy, Ngày 6/12/2025, Âm lịch tức ngày 17/10/2025
 • Can chi: Ngày Kỷ Dậu, Tháng Đinh Hợi, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
7
Tháng 12
Dương Lịch
18
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày thường
 • Chủ Nhật, Ngày 7/12/2025, Âm lịch tức ngày 18/10/2025
 • Can chi: Ngày Canh Tuất, Tháng Đinh Hợi, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Thường, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
8
Tháng 12
Dương Lịch
19
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Hai, Ngày 8/12/2025, Âm lịch tức ngày 19/10/2025
 • Can chi: Ngày Tân Hợi, Tháng Đinh Hợi, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
9
Tháng 12
Dương Lịch
20
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 9/12/2025, Âm lịch tức ngày 20/10/2025
 • Can chi: Ngày Nhâm Tý, Tháng Đinh Hợi, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
10
Tháng 12
Dương Lịch
21
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 10/12/2025, Âm lịch tức ngày 21/10/2025
 • Can chi: Ngày Quý Sửu, Tháng Đinh Hợi, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
11
Tháng 12
Dương Lịch
22
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Năm, Ngày 11/12/2025, Âm lịch tức ngày 22/10/2025
 • Can chi: Ngày Giáp Dần, Tháng Đinh Hợi, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Thường, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
12
Tháng 12
Dương Lịch
23
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 12/12/2025, Âm lịch tức ngày 23/10/2025
 • Can chi: Ngày Ất Mão, Tháng Đinh Hợi, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
13
Tháng 12
Dương Lịch
24
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Bảy, Ngày 13/12/2025, Âm lịch tức ngày 24/10/2025
 • Can chi: Ngày Bính Thìn, Tháng Đinh Hợi, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Thường, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
14
Tháng 12
Dương Lịch
25
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 14/12/2025, Âm lịch tức ngày 25/10/2025
 • Can chi: Ngày Đinh Tỵ, Tháng Đinh Hợi, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
15
Tháng 12
Dương Lịch
26
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Hai, Ngày 15/12/2025, Âm lịch tức ngày 26/10/2025
 • Can chi: Ngày Mậu Ngọ, Tháng Đinh Hợi, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
16
Tháng 12
Dương Lịch
27
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Ba, Ngày 16/12/2025, Âm lịch tức ngày 27/10/2025
 • Can chi: Ngày Kỷ Mùi, Tháng Đinh Hợi, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
17
Tháng 12
Dương Lịch
28
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Tư, Ngày 17/12/2025, Âm lịch tức ngày 28/10/2025
 • Can chi: Ngày Canh Thân, Tháng Đinh Hợi, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Thường, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
18
Tháng 12
Dương Lịch
29
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 18/12/2025, Âm lịch tức ngày 29/10/2025
 • Can chi: Ngày Tân Dậu, Tháng Đinh Hợi, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
19
Tháng 12
Dương Lịch
30
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Sáu, Ngày 19/12/2025, Âm lịch tức ngày 30/10/2025
 • Can chi: Ngày Nhâm Tuất, Tháng Đinh Hợi, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Thường, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
20
Tháng 12
Dương Lịch
1
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Bảy, Ngày 20/12/2025, Âm lịch tức ngày 1/11/2025
 • Can chi: Ngày Quý Hợi, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
21
Tháng 12
Dương Lịch
2
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày thường
 • Chủ Nhật, Ngày 21/12/2025, Âm lịch tức ngày 2/11/2025
 • Can chi: Ngày Giáp Tý, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Thường, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
22
Tháng 12
Dương Lịch
3
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 22/12/2025, Âm lịch tức ngày 3/11/2025
 • Can chi: Ngày Ất Sửu, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
23
Tháng 12
Dương Lịch
4
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Ba, Ngày 23/12/2025, Âm lịch tức ngày 4/11/2025
 • Can chi: Ngày Bính Dần, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
24
Tháng 12
Dương Lịch
5
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 24/12/2025, Âm lịch tức ngày 5/11/2025
 • Can chi: Ngày Đinh Mão, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
25
Tháng 12
Dương Lịch
6
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Năm, Ngày 25/12/2025, Âm lịch tức ngày 6/11/2025
 • Can chi: Ngày Mậu Thìn, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Thường, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
26
Tháng 12
Dương Lịch
7
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 26/12/2025, Âm lịch tức ngày 7/11/2025
 • Can chi: Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
27
Tháng 12
Dương Lịch
8
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Bảy, Ngày 27/12/2025, Âm lịch tức ngày 8/11/2025
 • Can chi: Ngày Canh Ngọ, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Thường, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
28
Tháng 12
Dương Lịch
9
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 28/12/2025, Âm lịch tức ngày 9/11/2025
 • Can chi: Ngày Tân Mùi, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
29
Tháng 12
Dương Lịch
10
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 29/12/2025, Âm lịch tức ngày 10/11/2025
 • Can chi: Ngày Nhâm Thân, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
30
Tháng 12
Dương Lịch
11
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 30/12/2025, Âm lịch tức ngày 11/11/2025
 • Can chi: Ngày Quý Dậu, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
31
Tháng 12
Dương Lịch
12
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Tư, Ngày 31/12/2025, Âm lịch tức ngày 12/11/2025
 • Can chi: Ngày Giáp Tuất, Tháng Mậu Tý, Năm Ất Tỵ.
 • Là ngày: Thường, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm

Các ngày tốt xấu sắp tới