Xem ngày tốt xấu tháng 12 năm 2021

Xem ngày tốt xấu tháng 12 năm 2021 - Hiển thị ngày tốt và xấu trong tháng, giúp bạn có được lựa chọn chính xác nhất về ngày tốt cho mình.

Xem ngày tốt xấu các tháng khác năm 2021

Ngày tốt xấu tháng 12/2021

1
Tháng 12
Dương Lịch
27
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 1/12/2021, Âm lịch tức ngày 27/10/2021
 • Can chi: Ngày Quý Mùi, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
2
Tháng 12
Dương Lịch
28
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Năm, Ngày 2/12/2021, Âm lịch tức ngày 28/10/2021
 • Can chi: Ngày Giáp Thân, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thường, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
3
Tháng 12
Dương Lịch
29
Tháng 10
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 3/12/2021, Âm lịch tức ngày 29/10/2021
 • Can chi: Ngày Ất Dậu, Tháng Kỷ Hợi, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
4
Tháng 12
Dương Lịch
1
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Bảy, Ngày 4/12/2021, Âm lịch tức ngày 1/11/2021
 • Can chi: Ngày Bính Tuất, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thường, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
5
Tháng 12
Dương Lịch
2
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Chủ Nhật, Ngày 5/12/2021, Âm lịch tức ngày 2/11/2021
 • Can chi: Ngày Đinh Hợi, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
6
Tháng 12
Dương Lịch
3
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Hai, Ngày 6/12/2021, Âm lịch tức ngày 3/11/2021
 • Can chi: Ngày Mậu Tý, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thường, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
7
Tháng 12
Dương Lịch
4
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 7/12/2021, Âm lịch tức ngày 4/11/2021
 • Can chi: Ngày Kỷ Sửu, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
8
Tháng 12
Dương Lịch
5
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 8/12/2021, Âm lịch tức ngày 5/11/2021
 • Can chi: Ngày Canh Dần, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
9
Tháng 12
Dương Lịch
6
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Năm, Ngày 9/12/2021, Âm lịch tức ngày 6/11/2021
 • Can chi: Ngày Tân Mão, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
10
Tháng 12
Dương Lịch
7
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Sáu, Ngày 10/12/2021, Âm lịch tức ngày 7/11/2021
 • Can chi: Ngày Nhâm Thìn, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thường, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
11
Tháng 12
Dương Lịch
8
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Bảy, Ngày 11/12/2021, Âm lịch tức ngày 8/11/2021
 • Can chi: Ngày Quý Tỵ, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
12
Tháng 12
Dương Lịch
9
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày thường
 • Chủ Nhật, Ngày 12/12/2021, Âm lịch tức ngày 9/11/2021
 • Can chi: Ngày Giáp Ngọ, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thường, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
13
Tháng 12
Dương Lịch
10
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 13/12/2021, Âm lịch tức ngày 10/11/2021
 • Can chi: Ngày Ất Mùi, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
14
Tháng 12
Dương Lịch
11
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 14/12/2021, Âm lịch tức ngày 11/11/2021
 • Can chi: Ngày Bính Thân, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
15
Tháng 12
Dương Lịch
12
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Tư, Ngày 15/12/2021, Âm lịch tức ngày 12/11/2021
 • Can chi: Ngày Đinh Dậu, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
16
Tháng 12
Dương Lịch
13
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Năm, Ngày 16/12/2021, Âm lịch tức ngày 13/11/2021
 • Can chi: Ngày Mậu Tuất, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thường, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
17
Tháng 12
Dương Lịch
14
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Sáu, Ngày 17/12/2021, Âm lịch tức ngày 14/11/2021
 • Can chi: Ngày Kỷ Hợi, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
18
Tháng 12
Dương Lịch
15
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Bảy, Ngày 18/12/2021, Âm lịch tức ngày 15/11/2021
 • Can chi: Ngày Canh Tý, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thường, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
19
Tháng 12
Dương Lịch
16
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 19/12/2021, Âm lịch tức ngày 16/11/2021
 • Can chi: Ngày Tân Sửu, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
20
Tháng 12
Dương Lịch
17
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Hai, Ngày 20/12/2021, Âm lịch tức ngày 17/11/2021
 • Can chi: Ngày Nhâm Dần, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Mãn
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
21
Tháng 12
Dương Lịch
18
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Ba, Ngày 21/12/2021, Âm lịch tức ngày 18/11/2021
 • Can chi: Ngày Quý Mão, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Bình
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
22
Tháng 12
Dương Lịch
19
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Tư, Ngày 22/12/2021, Âm lịch tức ngày 19/11/2021
 • Can chi: Ngày Giáp Thìn, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thường, Trực: Định
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
23
Tháng 12
Dương Lịch
20
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Năm, Ngày 23/12/2021, Âm lịch tức ngày 20/11/2021
 • Can chi: Ngày Ất Tỵ, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Chấp
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
24
Tháng 12
Dương Lịch
21
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Sáu, Ngày 24/12/2021, Âm lịch tức ngày 21/11/2021
 • Can chi: Ngày Bính Ngọ, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thường, Trực: Phá
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
25
Tháng 12
Dương Lịch
22
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Bảy, Ngày 25/12/2021, Âm lịch tức ngày 22/11/2021
 • Can chi: Ngày Đinh Mùi, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Nguy
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
26
Tháng 12
Dương Lịch
23
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Chủ Nhật, Ngày 26/12/2021, Âm lịch tức ngày 23/11/2021
 • Can chi: Ngày Mậu Thân, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Thành
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h)
Xem thêm
27
Tháng 12
Dương Lịch
24
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Hai, Ngày 27/12/2021, Âm lịch tức ngày 24/11/2021
 • Can chi: Ngày Kỷ Dậu, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Thu
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
28
Tháng 12
Dương Lịch
25
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Ba, Ngày 28/12/2021, Âm lịch tức ngày 25/11/2021
 • Can chi: Ngày Canh Tuất, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thường, Trực: Khai
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Thìn (7h - 9h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
29
Tháng 12
Dương Lịch
26
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày xấu
 • Thứ Tư, Ngày 29/12/2021, Âm lịch tức ngày 26/11/2021
 • Can chi: Ngày Tân Hợi, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Hắc Đạo, Trực: Bế
 • Giờ tốt trong ngày: Sửu (1h - 3h), Thìn (7h - 9h), Ngọ (11h - 13h), Mùi (13h - 15h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm
30
Tháng 12
Dương Lịch
27
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày thường
 • Thứ Năm, Ngày 30/12/2021, Âm lịch tức ngày 27/11/2021
 • Can chi: Ngày Nhâm Tý, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Thường, Trực: Kiến
 • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h - 1h), Sửu (1h - 3h), Mão (5h - 7h), Ngọ (11h - 13h), Thân (15h - 17h), Dậu (17h - 19h)
Xem thêm
31
Tháng 12
Dương Lịch
28
Tháng 11
Âm Lịch
Ngày tốt
 • Thứ Sáu, Ngày 31/12/2021, Âm lịch tức ngày 28/11/2021
 • Can chi: Ngày Quý Sửu, Tháng Canh Tý, Năm Tân Sửu.
 • Là ngày: Hoàng Đạo, Trực: Trừ
 • Giờ tốt trong ngày: Dần (3h - 5h), Mão (5h - 7h), Tỵ (9h - 11h), Thân (15h - 17h), Tuất (19h - 21h), Hợi (21h - 23h)
Xem thêm

Các ngày tốt xấu sắp tới