Tử vi hôm nay cung Kim Ngưu

Bạn đang xem Tử vi hôm nay (2/7/2020) của cung Kim Ngưu.

Tử vi hôm nay (2/7/2020)
Kết quả Cung Hoàng Đạo của bạn
Kim Ngưu
(20/4 - 20/5)
Tử vi hôm nay cung Kim Ngưu

Khi Mặt Trăng tạo góc 144 độ với sao Thủy, Kim Ngưu là một người khá cứng đầu và bảo thủ, một khi đã quyết tâm làm việc gì là bạn sẽ làm đến cùng mới chịu thôi. Bạn đặt ra những mục đích và yêu cầu khá rõ ràng cho chính bản thân mình.

Công việc: Bạn sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong phạm vi trách nhiệm của mình, tuy nhiên bạn lại không được cởi mở với những ý tưởng hoặc công việc mới cho lắm.

Tình cảm: Bạn đã biết cách lắng nghe người ấy nhiều hơn chứ không còn vội vã đưa ra kết luận như khoảng thời gian trước đó nữa. Bạn cảm thấy rằng mình đang ngày một thấu hiểu người ấy hơn.

Xem tử vi hôm nay của các cung hoàng đạo khác

Các ngày tốt xấu sắp tới