Xem bói online

Xem vận mệnh đoán tương lai.

Ù tai Báo Hiệu Điềm Gì?

Triệu chứng ù tai gần giống như lúc tắm bị nước vào tai lùng bùng, y như gió thổi mạnh vào. Đó là một điềm xảy ra bất ngờ và rất dễ nhận.
Ù tai có những giá trị khác nhau và riêng rẽ giữa tai phải và tai trái, khác với tai nóng.

ù tai báo hiệu điều gì, điềm báo ù tai

Ù Tai trái

- 23 giờ đến 01 giờ: có người khác phái đang mong nhớ.
- 01 giờ đến 03 giờ: mang lời ăn tiếng nói.
- 03 giờ đến 05 giờ: có việc hao tài, nhưng không đáng kể
- 05 giờ đến 07 giờ: có kẻ rình rập, đề phòng mất trộm.
- 07 giờ đến 09 giờ: có việc phải đi xa.
- 09 giờ đến 11 giờ: tai biến nặng nề, đề phòng xe cộ.
- 11 giờ đến 12 giờ: người thân từ xa về, có sự vui vẻ trong nhà.
- 13 giờ đến 15 giờ: có người mời ăn uống.
- 15 giờ đến 17 giờ: có người rủ đi du lịch.
- 17 giờ đến 19 giờ: đề phòng mất đồ trong nhà.
- 19 giờ đến 21 giờ: có ăn uống.
- 21 giờ đến 23 giờ: tin vui, có tài lợi vào.

Ù Tai phải

- 23 giờ đến 01 giờ: hao tài còn mang tai tiếng.
- 01 giờ đến 03 giờ: có việc kiện thưa. Ít phần thắng, nhiều phần thiệt.
- 03 giờ đến 05 giờ: có cãi vã giữa vợ chồng, nên nhường nhịn nhau kẻo đổ vỡ.
- 05 giờ đến 07 giờ: có khách quí đến thăm hoặc dạm hỏi.
- 07 giờ đến 09 giờ: có người đến cạnh nhờ vả mình.
- 09 giờ đến 11 giờ: tài đến bất ngờ, vui trong nhà. 
- 11 giờ đến 12 giờ: có người trong thân đến thăm.
- 13 giờ đến 15 giờ: có tin từ xa đưa về.
- 15 giờ đến 17 giờ: người vắng nhà từ lâu bỗng nhiên trở lại.
- 17 giờ đến 19 giờ: có người mời hợp tác trong công việc lợi lộc.
- 19 giờ đến 21 giờ: có của bất ngờ.
- 21 giờ đến 23 giờ: có rượu thịt, ăn uống hoặc có người mời dự tiệc.

Xem nhiều nhất