Xem bói online

Xem vận mệnh đoán tương lai.

Thịt Giật Báo Hiệu Điềm Gì?

Tự nhiên một vài nơi trong người, nhất là các bắp thịt giật nổi phồng lên, hoặc máy động. Đó là một điềm, thịt giật hay thịt máy cũng thế

thịt giật báo hiệu điềm gì, điềm báo thịt giựt

- 23 giờ đến 01 giờ: có tin chia gia tài, hoặc có của bất ngờ.
- 01 giờ đến 03 giờ: con cái từ xa về, mang lại vui vẻ cho gia đình.
- 03 giờ đến 05 giờ: chuyện nhỏ hoá to, nếu không nhường nhịn sẽ có kiện tụng.
- 05 giờ đến 07 giờ: có người mang quà đến tặng để nhờ mình giúp một việc gì.
- 07 giờ đến 09 giờ: đề phòng tai nạn bất ngờ xảy ra cho con cái trong nhà.
- 09 giờ đến 11 giờ: có khách lạ tìm đến nhờ mình, việc có lợi cho mình.
- 11 giờ đến 12 giờ: có người gièm pha, đề phòng bạn bè phản trắc.
- 13 giờ đến 15 giờ: có của bất ngờ, thử mua số.
- 15 giờ đến 17 giờ: có gia tài nhưng cũng có chuyện lôi thôi nhỏ.
- 17 giờ đến 19 giờ: hao tài mang nhiều tai tiếng.
- 19 giờ đến 21 giờ: con cái ở xa về, gia đình vui vẻ.
- 21 giờ đến 23 giờ: công việc thành tựu, tài lợi dồi dào.

Xem nhiều nhất