Xem bói online

Xem vận mệnh đoán tương lai.

Quạ Kêu Báo Hiệu Điềm Gì?

Quạ bay ngang nhà buông những tiếng dài không dứt. Đó là một thứ điềm.

quạ kêu báo hiệu điềm gì

- 23 giờ đến 01 giờ: có người thân thích từ xa về, gia đình sum hợp.
- 01 giờ đến 03 giờ: có người mang tin vui đến.
- 03 giờ đến 05 giờ: có tranh tụng nhưng không nguy hại.
- 05 giờ đến 07 giờ: có người mời dự tiệc, đem lợi vào.
- 07 giờ đến 09 giờ: tài lợi vào tới tấp.
- 09 giờ đến 11 giờ: có tin may mắn.
- 11 giờ đến 12 giờ: phòng bệnh bất ngờ.
- 13 giờ đến 15 giờ: hao tài, mất đồ vật trong nhà.
- 15 giờ đến 17 giờ: có người mời hợp tác, sẽ thành công.
- 17 giờ đến 19 giờ: phiền muộn, nặng lo âu.
- 19 giờ đến 21 giờ: lợi lộc vào nhiều, may mắn.
- 21 giờ đến 23 giờ: có cãi vã với người ngoài đường, sinh ẩu đả.

Xem nhiều nhất