Xem bói online

Xem vận mệnh đoán tương lai.

Nồi Kêu Báo Hiệu Điềm Gì?

Nồi đặt lên bếp chưa nóng, tự nhiên có tiếng phát ra như tiếng nước sôi, mặc dầu bên trong không phải là nước. Nồi kêu, đó là điềm đem tới báo sự kiết, hung

nồi kêu báo hiệu điềm gì

- 23 giờ đến 01 giờ: có người mang quà đến biếu.
- 01 giờ đến 03 giờ: tài lợi sẽ vào.
- 03 giờ đến 05 giờ: tai hoạ sẽ đến, gây rối rắm trong gia đình.
- 05 giờ đến 07 giờ: có người gây sự, sẽ đến tụng đình.
- 07 giờ đến 09 giờ: điềm lành, yên vui kéo dài.
- 09 giờ đến 11 giờ: lợi lộc tới tấp nhưng phải đề phòng lợi vào lời ra.
- 11 giờ đến 12 giờ: có cãi vã, nên nhường nhịn là hơn.
- 13 giờ đến 15 giờ: đề phòng rủi ro, nhất là nên tránh đi sông, biển.
- 15 giờ đến 17 giờ: có tin từ xa về, vui vẻ.
- 17 giờ đến 19 giờ: có của bất ngờ, thử mua vé số.
- 19 giờ đến 21 giờ: có người rủ đi ăn nhậu.
- 21 giờ đến 23 giờ: có tranh tụng nhưng thắng lợi về mình.

Xem nhiều nhất