Xem bói online

Xem vận mệnh đoán tương lai.

Lửa Cười Báo Hiệu Điềm Gì?

Lửa trong lò không gió, không cao ngọn, thế mà tự nhiên phì phì như có người thổi. Đó là một loại điềm, gọi là lửa cười.

lửa cười báo hiệu điềm gì, lửa reo

- 23 giờ đến 01 giờ: có điềm không hay, vợ chồng có ngoại tâm.
- 01 giờ đến 03 giờ: coi chừng con cái sẽ bỏ nhà theo tình nhân.
- 03 giờ đến 05 giờ: điềm lành có người muốn cầu thân.
- 05 giờ đến 07 giờ: điền của vào lúc rạng đông, mọi sự vui vẻ.
- 07 giờ đến 09 giờ: có chuyện buồn phiền, cố gắng thu xếp mới yên thân.
- 09 giờ đến 11 giờ: có người mời dự tiệc.
- 11 giờ đến 12 giờ: có kiện tụng, nên ôn hoà mới tránh được phiền nhiễu.
- 13 giờ đến 15 giờ: có người nâng đỡ, việc trù liệu sẽ thành.
- 15 giờ đến 17 giờ: gặp của bất ngờ trong lúc đi đường.
- 17 giờ đến 19 giờ: có tai biến trong nhà, có thể là tang khó.
- 19 giờ đến 21 giờ: người tình cũ tìm đến, thơ mộng lại bắt đầu.
- 21 giờ đến 23 giờ: bệnh bất ngờ, cần chạy chữa gấp.

Xem nhiều nhất