Xem bói online

Xem vận mệnh đoán tương lai.

Hắt hơi Báo Hiệu Điềm Gì?

Hắt hơi do cảm sốt gây ra là chuyện thông thường, không liên quan gì cả và cũng không có giá trị gì đối với những điềm. Ngược lại, bỗng nhiên Hắt hơi liên tiếp nhiều lượt, một hay nhiều cái. Chúng ta có câu ví thông thường:
- Hắt hơi một cái có tài.
- Hắt hơi hai cái có lợi.
Câu ấy cũng có một phần đúng, vì hầu hết những lần Hắt hơi như thế là điềm tốt lành mà ít khi có điềm dữ. Việc Hắt hơi một hay nhiều cái, giá trị vẫn như nhau.

hắt hơi báo điềm gì, hắt hơi liên tục, điềm báo hắt hơi

- 23 giờ đến 01 giờ: có người mời dự tiệc hoặc dự lễ linh đình.
- 01 giờ đến 03 giờ: có người khác phái rủ mình làm một việc tuy có lợi, nhưng rất hại cho người khác.
- 03 giờ đến 05 giờ: có cuộc hẹn hò về tình cảm.
- 05 giờ đến 07 giờ: có người mang quà đến tặng.
- 07 giờ đến 09 giờ: có lộc ăn.
- 09 giờ đến 11 giờ: có quới nhân sẵn sàng giúp đỡ, đáp ứng sự mong muốn trong lòng mình từ lâu.
- 11 giờ đến 12 giờ: có thân nhân từ xa về, đem tài lợi đến cho mình.
- 13 giờ đến 15 giờ: có lộc ăn và có lợi vào.
- 15 giờ đến 17 giờ: có tin làm mình lo sợ, nhưng rốt cuộc đâu vào đó, mọi việc đều êm đẹp.
- 17 giờ đến 19 giờ: có người khác phái nhờ giúp một việc gì, có lợi về tiền cũng như tình cảm.
- 19 giờ đến 21 giờ: có người khác phái tưởng nhớ đến mình, sẽ viết thơ cho mình.
- 21 giờ đến 23 giờ: có sự lo nghĩ về tiền bạc, nhưng vẫn giải quyết dễ dàng.

Xem nhiều nhất