Xem bói online

Xem vận mệnh đoán tương lai.

Chó Sủa Báo Hiệu Điềm Gì?

Chó trong nhà tự nhiên hướng vào mình sủa, hoặc tru dài. Đó là một điềm mà mỗi người định nghĩa một lối, tựu trung chó sủa đều cho là điềm gở, nhưng cũng không hiểu được điềm gở đó là điềm gì.

chó sủa báo hiệu điềm gì, chó tru

- 23 giờ đến 01 giờ: trong nhà có ngoại tình, nên dằn kẻo có đổ vỡ.
- 01 giờ đến 03 giờ: nguy hiểm sắp đến, cẩn thận kẻo bị hàm oan.
- 03 giờ đến 05 giờ: người cũ tìm nối lại ân tình, đề phòng ghen tuông.
- 05 giờ đến 07 giờ: có tin về tiền bạc mất mát từ lâu, nay được hoàn lại.
- 07 giờ đến 09 giờ: được của hoạnh tài, thử mua vé số.
- 09 giờ đến 11 giờ: có người trong thân đến báo một hung tin.
- 11 giờ đến 12 giờ: có người mời ăn uống.
- 13 giờ đến 15 giờ: tai nạn có thể xảy ra cho vợ con, hoặc chồng, đề phòng lúc đi đường.
- 15 giờ đến 17 giờ: có cãi vã với người lân cận, thành to chuyện.
- 17 giờ đến 19 giờ: có người nâng đỡ vào một địa vị.
- 19 giờ đến 21 giờ: có kẻ rắp tâm hại mình, nguy hiểm.
- 21 giờ đến 23 giờ: có kiện tụng, hao tốn tiền bạc, mang tai tiếng.

Xem nhiều nhất