Xem bói online

Xem vận mệnh đoán tương lai.

Chim Khách Kêu Báo Hiệu Điềm Gì?

Khác hơn chim lợn, loài chim khách chỉ đến vào lúc ban ngày từ nhiều phương. Nên tiếng kêu của chim khách cũng cần theo phương hướng mà định giá trị.

chim khách kêu báo hiệu điều gì

Chim Khách Kêu Hướng Tây

- 07 giờ đến 11 giờ: có cãi vã trong gia đình.
- 11 giờ đến 12 giờ: có người mang quà tặng.
- 13 giờ đến 17 giờ: có tin lành.

Chim Khách Kêu Hướng Tây - Bắc

- 07 giờ đến 11 giờ: có khách quí đến nhà.
- 11 giờ đến 12 giờ: có người mời ăn uống.
- 13 giờ đến 17 giờ: khách cũ đến thăm và giúp đỡ.

Chim Khách Kêu Hướng Bắc

- 07 giờ đến 11 giờ: có khách đến viếng nhà, cầu hôn.
- 11 giờ đến 12 giờ: có người đem đồ vật đến tặng.
- 13 giờ đến 17 giờ: súc vật đang nuôi bị hao hớt.

Chim Khách Kêu Hướng Đông - Bắc

- 07 giờ đến 11 giờ: có người trong thân đến thăm.
- 11 giờ đến 12 giờ: người cũ mang quà đến biếu.
- 13 giờ đến 17 giờ: có khách quí đến nhà.

Chim Khách Kêu Hướng Tây

- 07 giờ đến 11 giờ: có cãi vã trong gia đình.
- 11 giờ đến 12 giờ: có người mang quà tặng.
- 13 giờ đến 17 giờ: có tin lành.

Chim Khách Kêu Hướng Tây - Bắc

- 07 giờ đến 11 giờ: có khách quí đến nhà.
- 11 giờ đến 12 giờ: có người mời ăn uống.
- 13 giờ đến 17 giờ: khách cũ đến thăm và giúp đỡ.

Chim Khách Kêu Hướng Bắc

- 07 giờ đến 11 giờ: có khách đến viếng nhà, cầu hôn.
- 11 giờ đến 12 giờ: có người đem đồ vật đến tặng.
- 13 giờ đến 17 giờ: súc vật đang nuôi bị hao hớt.

Chim Khách Kêu Hướng Đông - Bắc

- 07 giờ đến 11 giờ: có người trong thân đến thăm.
- 11 giờ đến 12 giờ: người cũ mang quà đến biếu.
- 13 giờ đến 17 giờ: có khách quí đến nhà.

Xem nhiều nhất